PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ

 

-       Poslovno stanovanjski objekt Markovci

-       Gasilski dom Velika Nedelja

-       Vrtec Velika Nedelja

-       Poslovno stanovanjski objekt Gorišnica

-       Tanin Sevnica

-       Vital Kidri?evo

-       Zadruga markovci

-       Zadruga ptuj

-       Knjižnica Ormož

-       Grad Ormož

-       Župniš?e Ormož

-       Šola Videm

-       Šola Makole

-       Vrtci Maribor

-       Vrtec Hajdina

-       Vrtec Žetale

-       Vrtec Polskava

-       Dvorana Cirkulane

-       Šola Podlehnik

-       Betonarne

-       Mizarske delavnice

-       Dvorana Kog

-       Vodovod Rogatec

-       Talum

-       Vrtni centri

-       Stanovanjske hiše

 

-       In veliko drugih…