NADZOR

 

Izvajamo strokovni nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij vseh vrst objektov. Med gradnjo se preverja skladnost gradnje s projektom za izvedbo, gradbenimi predpisi in ustreznost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov. Po pregledu projektov nudimo v sklopu nadzora morebitne racionalizacije projekta, ki jih realiziramo v sodelovanju z investitorjem in projektanti, ki so izdelali tehni?no dokumentacijo.