V našem biroju pripravljamo projektno dokumentacijo strojnih inštalacij za:

 • Stanovanjske objekte (enodružinske hiše, večstanovanjske hiše, bloki ...),

 • poslovne in javne objekte (športni objekti, gostinski lokali, dvorane, šole, vrtci...),

 • industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, skladišča, trgovine...).

 • komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, plinovod).

Pokrivamo široko področje strojnih inštalacij:

 •         Vodovod in kanalizacija

 •          Ogrevanje in hlajenje

 •          Prezračevanje

 •         Plinska inštalacija

 •         Obnovljivi viri energije

 •         Komunalni vodi

 •         Tehnološke inštalacije